سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
نماینده  
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم‏ 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجلس شوراى اسلامى 
نماینده دورها‏ى اول و دوم 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان 
دوره‏ى سوم و رییس کمیسیون آیین‏نامه 
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علیمه قم 
مدرس 
 
 
کفایه و مکاسب 
تدریس 
حوزه علیمه قم 
مدرس 
 
 
الرسائل الجدیده آیه اللّه مشکی 
تدریس 
حوزه علیمه قم 
مدرس 
 
 
شرح منظومه سبزواری 
تدریس 
دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
اسفار و شفا 
تدریس 
حوزه علیمه قم 
مدرس 
 
 
تفسیر، فقه، اصول و کلام 
تدریس 
مدرسه عالی شهید مطهّری و دانشگاه امام صادق 
مدرس 
 
 
تفسیر، فقه، اصول و کلام 
تدریس 
دانشکده الهیّات دانشگاه تهران و دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
تفسیر، فقه، اصول و کلام 
تدریس 
مؤسّسه امام صادق(ع)  
مدرس 
 
 
کلام تخصّصی 
تدریس 
مدرسه امام حسین(ع)  
مدرس 
 
 
اسفار