ذات غیر متغیر و صفات متغیر در حکمت سینوی
24 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » بهار و تابستان 1386 - شماره 31 و 32
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی