تربیت فرزند در اندیشه والای علوی
24 بازدید
محل نشر: نهج البلاغه » بهمن 1386 - شماره 21 و 22 »(26 صفحه - از 51 تا 76)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر بخواهیم کودکی را مطابق برنامهء تربیتی اسلام که در رفتار و گفتار علوی به‏طور کامل تجلی‏ یافته است بپرورانیم،باید پنج اصل را مورد توجه کامل قرار دهیم:اصل اول،سلامت بدن است. بدن،ابزار تکامل و به منزلهء مرکب برای جان و روان انسان است.چگونه می‏توان بدون یک مرکب‏ سالم،تکامل یافت و به هدف نهایی خلقت،نائل شد؟اصل دوم،سلامت روح است.روح،کانون‏ عقل و عاطفه است.از روح ناسالم،عقل و عاطفهء سالم پدید نمی‏آید.از کوزه همان تراود که در اوست.اصل سوم،فکر سالم است.فکر کودکان را باید پرورش داد و راه و رسم درست فکرد کردن‏ را باید به آنها آموخت.اصل چهارم،عقیدهء سالم است.عقیدهء سالم نیاز به استدلال صحیح و پرهیز از مغالطات و سفسطه‏ها دارد و بدون تربیت صحیح،فراهم نمی‏شود.اصل پنجم،اخلاق سالم است‏ که بدون تربیت صحیح اخلاقی و ارائهء الگوهای مطلوب،برای هیچ کس تحقق نمی‏یابد.