مواد ثلاث از امور واقعی است یا اعتباری؟ نظر صدرالمتألهین در این باره چیست؟
22 بازدید
محل نشر: خردنامه صدرا » شهریور 1374 - شماره 2 »(7 صفحه - از 47 تا 53)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی