جهان را پاس بداریم
20 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1383، سال 44 - شماره 5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نوشتار پیش، با یکی از ویژگی‏های جهان هستی، آشنا شدیم. دیدیم که جهان بر صراط مستقیم است و انسان نیز که جزیی بسیار ناچیز از این جهان است باید بر صراط مستقیم باشد. اکنون با ویژگی دیگری آشنا می‏شویم.