این دیوها در روح ما لانه کرده اند (2) آنجا که خود را کمتر از آنچه هستیم مینگریم
24 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1350، سال دوازدهم - شماره 7 »(3 صفحه - از 10 تا 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی