تفاوت درجات معنوی و مادی ناهمسانی افراد جامعه وسیله تسخیر و نظم و پیشرفت جامعه است
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مهر 1359، سال 20 - شماره 7 »(4 صفحه - از 18 تا 21)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی