نقد و بررسی عقاب و کیفر در نظام قضا و قدر
45 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » زمستان 1383 - شماره 1 »(12 صفحه - از 5 تا 16)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که آیا عقاب الهی قطعی و حتمی قضا و قدر سازگار است یا نه؟چگونه ممکن است خدایی که منبع عدل و احسان است، بندگان خود را-که مقلوب و مقهور قضا و قدر می‏باشند-در برابر رفتارشان مؤاخذه و مجازات کند؟بدون شک چنان‏چه رفتار آدمی خارج از چارچوب نظام قضا و قدر باشد، یا اگر به فرض محال، خداوند اهل کلامی و فلسفی، مجازات و کیفر گنهکاران را با قضا و قدر و عدل و احسان الهی سازگار می‏داند.
آدرس اینترنتی