گامهائی در راه تبلیغ
49 بازدید
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل
نقش: مترجم
شابک: 964-304-187-5
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی